MØT DIN NYE PARTNER

NorMeat er for selskap som ønsker å eksportere kjøtt til Norge. Ved å samarbeide med NorMeat vil du få direkte tilgang til det norske kjøttmarkedet gjennom en partner som allerede er på markedet, og som kjenner det svært godt. Det betyr mer fleksibilitet, færre ledd og mulighet for direkte tilbakemelding fra kunden.

Du får også jobbe med en partner med direkte kjennskap om de norske handelsreglene. Dette vil resultere i lavere kostnader, god kvalitetssikring og økt stabilitet.

KONTAKT:

For spørsmål eller
andre henvendelser:

MITSUKO SNIJDERS
mits@normeat.no
telefon: +31(0)625330000

OM OSS

NorMeat AS består av tre ledende, uavhengige og privateide kjøttselskaper som samarbeider om import av kjøtt til Norge. Gjennom dette samarbeidet tar de tre partene sikte på å styrke sin posisjon på import-markedet i Norge. NorMeat AS ble etablert i 2012.

IMPORT

Importen av kjøtt til Norge har økt kraftig de siste årene. De tre partene i selskapet så store fordeler med å kontrollere sin egen import av kjøtt, både på et praktisk og strategisk plan. Dette resulterte i etableringen av NorMeat AS. Hver av eierne i NorMeat AS er i dag ledende selskaper i det norske kjøttmarkedet. Alle er involvert i hvert hele verdikjeden: Fra vi henter dyrene hos bonden til salg mot dagligvarekjeder, storhusholdning og kjøttindustri. Gjennom dette samarbeidet vil NorMeat å skape et større nettverk og øke kunnskapen om et marked i stadig utvikling. Og ikke minst å dekke de nødvendige kvalitetskrav for importert kjøtt.

VÅRE LEVERANDØRER

Vi er på jakt etter leverandører som kan oppfylle norske kvalitetsstandarder og som forstår våre behov. NorMeat jobber etter en kvalitetsstandard og reviderer leverandørene basert på felles krav fra de tre partene. Transport av slakt med bruk av norske storfekroker foretrekkes.

Våre kunder er i hovedsak skjærebedrifter. Produkter vi i hovedsak importerer er:
Slakt av storfe og lam, samt spekk og kjøttfett.

NorMeat forventer å importere et volum på 6000 tonn årlig til en verdi av 40 mill Euro. På det norske markedet forventes et totalt salg gjennom Fatland, Grilstad og Prima på 800 mill. Euro.

For mer informasjon om hvert enkelt selskap: